خانه <

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo

سايت "گروه مديريت محيط زيست" به منظور اعتلاي علوم " مديريت محيط زيست " كشور و نيز اطلاع رساني در خصوص جنبه هاي مختلف آن راه اندازي شده است و کلیه دانشگاهها و موسسات دولتی و خصوصی میتوانند در زمینه مدیریت محیط زیست در آن اطلاع رسانی نمایند

:پست الکترونیکی برای تماس با مدیر سایت

moharamnejad@gmail.com

moharamnejad@yahoo.com

moharamnejad@srbiau.ac.ir

مديريت سايت-دکتر ناصر محرم نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امتياز اين سايت و مطالب درج شده متعلق به گروه مديريت محيط زيست ميباشد.