رزومه دکتر ناصر محرم نژاد

نام و نام خانوادگی: ناصر محرم نژاد

:مدارک دانشگاهی

دکتری مدیریت محیط زیست، 1375، دانشگاه آزاد اسلامی, واحد علوم و تحقیقات-

فوق لیسانس مهندسی شیمی - 1358- دانشگاه صنعتی شریف - تهران-

لیسانس مهندسی شیمی- 1348- دانشگاه تهران-

:دوره های تخصصی

دوره کنترل آلودگی هوا- 1365- توکیو- کشور ژاپن-

دوره بلند مدت «مدیریت استراتژیک»-1378- مرکز آموزش مدیریت دولتی- ایران-

:مسئولیت ها

از 1397 تا کنون عضو هیات علمی مدعو دانشگاه های کشور-

از 1396 تا خرداد 1399، رییس و عضو هیات علمی پژوهشکده مدیریت محیط زیست، وابسته به جهاد دانشگاهی تهران-

از 1393 تا 1396 مدیر گروه پژوهشی پویندگان سبز وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری-

از 1386 تا 1396 مدیر مسئول فصلنامه "مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست" وابسته به گروه پژوهشی پویندگان سبز-

سال 1392 مدیر مسئول فصلنامه علمی-پژوهشی" علوم و تکنولوژی محیط زیست"-وابسته به دانشگاه آزاد-

از 1391 تا 1393 مدیر گروه تخصصی آموزش محیط زیست- ضمن حفظ مسئولیت هیات علمی تمام وقت

از 1384 تا 1388 مدیر امور پژوهشی دانشکده محیط زیست-ضمن حفظ مسئولیت هیات علمی تمام وقت-دانشگاه آزاد-

از 1381 عضو هیئت علمی تمام وقت دانشکده محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی-

از 1376 تا 1380 معاون "محیط زیست انسانی" سازمان حفاظت محیط زیست کشور-

از 1368 تا 1376 معاون تحقیقاتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.اقتباس از این سایت با ذکر منبع آزاد است