کتاب های مدیر سایت

گالری عکس

سخنرانی علمی در دانشگاه مازندران با موضوع چالش های ایران در اجرای موافقنامه پاریس

دی ماه 1398- بابلسر

مصاحبه زنده تلویزیونی در زمینه مدیریت محیط زیست در ایران

آذر ماه 1398- شبکه افق

جلسه دفاع رساله دکتری سحر آذرکمند سال 1392

از راست- سحر آذرکمند-من(استاد راهنما)-دکتر آقاجانی(استاد راهنما)-دکتر عتابی(استاد مشاور)

جلسه دفاع رساله دکتری مزدک دربیگی سال 1392

از راست-دکتر شبیری(داور)- من( استاد راهنما)-مزدک دربیگی-دکتر کهرم(استاد مشاور)-دکتر ارجمندی(استاد مشاور)-دکتر ریاضی(داور)

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم بحرودی و خانم جعفری سال 1391

جلسه دفاع رساله دکتری محمد ابراهیم رمضانی سال 1388

از راست- سه نفر دانشجوی مدعو-ابراهیم رمضانی- من(استاد راهنما)- دکتر بابایی(مدعو)

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد الهام انتظار حجت سال 1393

از راست- دکتر منصوری(داور)- من(استاد راهنما)- الهام انتظار حجت

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد هما جلیلی سال 1393

از راست-هما جلیلی- من(استاد راهنما)- دکتر بابایی(استاد مشاور)- دکتر شبیری(استاد راهنما)

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد سیده زهرا نوربخش سال 1389

از راست-دانشجوی مهمان-من(استار راهنما)-سیده زهرا نوربخش-دانشجوی مهمان

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد ندا رضایی سال 1392

از راست-دکتر بابایی(داور)- من(استاد مشاور)- ندا رضایی-دکتر یوسفی(استاد راهنما)

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد سولماز اسدی سال 1387

از راست-من ، نفر دوم(استاد راهنما)- سولماز اسدی-بقیه مدعوین، خانواده سولماز اسدی

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد سحر قلعه سال 1390

از راست-دکتر تقوی(استاد مشاور)-من(استاد راهنما)-سحر قلعه-دکتر یوسفی(استاد راهنما)-دکتروفایی نژاد(داور)

من(استاد درس) به اتفاق دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست

من(استاد درس) به اتفاق دانشجویان دوره دکتری مدیریت محیط زیست

دانشکده محیط زیست- مدیریت پژوهشی

از راست- بهدیس تهرانی(کارشناس پژوهشی)-من(مدیر پژوهشی دانشکده)-سحر مطواعی(کارشناس پژوهشی)- زهرا عبداللهی(مسئول کتابخانه)

کارگاه آموزش محیط زیست در برج میلاد برای دانشجویان کارشناسی ارشد

روبرو- از راست-من(مدیر گروه)-دکتر بابایی(استاد درس)- استاد مدعو

من(استاد درس) به اتفاق دانشجویان دوره دکتری مدیریت محیط زیست

به مناسبت روز استاد در کلاس درس دانشجویان رشته مهندسی محیط زیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.اقتباس از این سایت با ذکر منبع آزاد است