کتاب های مدیر سایت

مقالات فارسی دکتر ناصر محرم نژاد

ناصر محرم نژاد، سیده زهرا نوربخش، (1395)، تدوین مدیریت اکوتوریسم پایدار در محدوده اثر طبیعی میل خشکه داران با استفاده از روش های فرآیند آنالیز سلسله مراتبی و فرآیند آنالیز تهدید-فرصت-قوت-ضعف، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره هیجدهم-ویژه نامه شماره 2.
لیلا امانت یزدی، ناصر محرم نژاد، (1392)، مدیریت محیط زیستی آتش سوزی در مخازن ذخیره سازی انبار نفت، مطالعه موردی: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی یزد-فصلنامه محیط شناسی، دوره 39، شماره 2
ناصر محرم نژاد، هاشم ستاره، عباس طلوعی اشلقی، (1391)، كاربرد مدل تصميم گيري چند معياره در انتخاب جاذب بهينه يد راديواكتيو هوابرد ناشي از تاسيسات و نيروگاههاي هسته اي در ايران، مجله فیض، دوره 16، شماره 5
ناصر محرم نژاد، قاسمعلی عمرانی، امیرحسین جاوید، غلامرضا مصطفایی، حسین اکبری، (1390)، بررسي تركيب و ميزان زباله هاي توليدي شهر كاشان، مجله فیض، دوره15، شماره 3
مریم غنی، فریده گلبابایی، علیرضا اکبرزاده، حسن اصلانی، ناصر محرم نژاد،(1390) ارزیابی مدیریت پسماندهای خطرناک آزمایشگاههای شیمی دانشگاههای شهر تهران، مجله سلامت ، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن بهداشت محیط ایران، دوره چهارم، شماره سوم
زهرا عابدی، ناصر محرم نژاد، برهان ریاضی، مریم بیات، (1390)، « برآورد خسارت تخریب پوشش گیاهی واقع در محدوده دریاچه سد سازبن» فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست،  دوره سیزدهم- شماره 4
ناصر محرم نژاد، مزدك دربيگي، (1386)، «تدوین مدیریت اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده جهان نما» فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره 9، شماره 3
ناصر محرم نژاد ، محسن ملوندي،(1386)، «بررسی مشکلات زیست محیطی شهر جدید پردیس و ارائه راهکارهای مدیریتی» فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره نهم شماره 1
ناصر محرم نژاد، عمران حيدري،(1385)، «تدوين الگوي مديريتي توسعه پايدار آموزش محيط زيست براي نسل جوان كشور» فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست، شماره 28
ناصر محرم نژاد، اشكان زاده دباغ، (1384)، «بررسي زيست محيطي و تعيين هزينه هاي خارجي شعله هاي رو باز چاههاي نفت در شهرستان اهواز و ارائه راهكارهاي مديريتي براي كاهش اثرات منفي و استفاده هاي اقتصادي» فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست، شماره 26
ناصر محرم نژاد، حسين كاچار، (1382)، «بررسي وضعيت مشاغل آلاينده و مزاحم در منطقه 11 تهران» ، فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست، شماره 16
ناصر محرم نژاد، (1381)، «دستاوردهاي اجلاس سران در ژوهانسبورگ منشوري براي توسعه پايدار جهاني در قرن 21»، فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست-شماره 14
ناصر محرم نژاد، (1379)،  «ماليات زيست محيطي، ابزاري براي مديريت محيط زيست در كشورهاي توسعه يافته»، فصلنامه علمي محيط زيست، شماره 33 سال 1379

ناصر محرم نژاد، (1376)،  «توسعه و فن آوري پايدار و مسئله آلودگي هوا» ، فصلنامه پژوهشي و علمي رهيافت شماره 17

ناصر محرم نژاد، (1374)، «تغييرات جهاني آب و هوا» ، فصلنامه علمي محيط زيست جلد 7 شماره 1

ناصر محرم نژاد، (1373)،  «تجزيه و تحليل سود و زيان زيستمحيطي نياز اساسي براي تصميم گيري» ، فصلنامه علمي محيط زيست جلد 6 شماره 3
ناصر محرم نژاد، (1370)،  «آلودگي هوا در مجتمعهاي پتروشيمي»، فصلنامه علمي محيط زيست جلد 3 شماره 2
ناصر محرم نژاد، (1363)،  «آلودگي محيط زيست در جهان» ، فصلنامه علمي محيط زيست ، جلد2 شماره2

مقالات ارائه شده در همایشهای داخلی:

ناصر محرم نژاد ( عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، واحد علوم وتحقیقات )، آیدا شریعتمداری ( دانشجوی دکتری رشته مدیریت محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات) ، «تدوین استراتژی توسعه پایدار انرژی در کشور به روش ماتریس طرح ریزی استراتژیک کمی » ( اسفند1392)، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار-تهران

«شاخصهای توسعه پایدار حمل و نقل در تهران»، (1385)، کنفرانس حمل و نقل تهران، شهرداری تهران

«توسعه پایدار فضاهای سبز شهری در شهر تهران»، (1385)،  همایش ملی مناسب سازی محیط شهری، بنیاد جانبازان-تهران

«بررسی روند اثرات توسعه شهری بر آلودگی هوای تهران» ،(1385)، دومین همایش منطقه ای زمین شناسی کاربردی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

«چشم انداز مدیریت توسعه پایدار شهری در بازسازی بم» ،( 1383)، همایش تخصصی تدوین منشور توسعه پایدار بم- وزارت مسکن و شهرسازی-تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.اقتباس از این سایت با ذکر منبع آزاد است